Hele teams lijken te ontregelen, lopen vast,

zijn niet meer productief. De sfeer is niet meer prettig. Een uitspraak die alarmbellen doet rinkelen is: “Ik bemoei mij nergens meer mee, als ik maar gewoon mijn werk kan doen.”

Dan is het hoge tijd voor nieuwe wegen, op een andere manier leren denken, oude patronen loslaten en vervangen door nieuwe, die met de nieuwe werkelijkheid van de werkomstandigheden van tegenwoordig matchen.

Disclaimer

Evers & Evers-Krüger, hier verder genoemd als Budibe heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site. Desalniettemin kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Budibe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het altijd functioneren van deze site. Via de site van Budibe.nl, Psychischwelzijn.nl en psychiater-lochem.nl kan de mogelijkheid geboden worden toegang te krijgen op sites die door anderen worden onderhouden. Budibe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en privé gebruik. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Budibe. Budibe kan nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

 

POSTADRES Budibe
Nieuwstad 38
7241 DR Lochem

 

Vragen over de website kunnen naar info@budibe.nl

Cookiebeleid

Evers & Evers-Krüger verder genoemd Budibe, maakt op de website budibe.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.

 

Welke cookies gebruikt Budibe ?

 

Functionele cookies
Nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

 

Analytische cookies
Deze gebruikt Budibe om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

U kunt cookies altijd zelf van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat moet doen verschilt per soort internet browser en apparaat.

Budibe expertise partner voor gezonde organisaties!